Dự toán chi phí cho Xe
Giá xe : đ
Mức lệ phí %
Lệ phí trước bạ: 0 đ
Phí đăng kiểm : 0 đ
Phí bảo trì đường bộ : 0 đ
Bảo hiểm dân sự : 0 đ
Phí biển số : 0 đ
Tổng cộng : 0 đ